ASP

A Kedvezményezett már működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése, frissítése a projekt pénzügyi zárásáig:

Kedvezményezett neve: Dág Község Önkormányzata
A projekt címe: Dág Község Önkormányzata ASP
központhoz való csatlakozása

A szerződött támogatás összege: 6.000.000.- Ft
A támogatás mértéke: 100%

A projektazonosító száma: KÖFOP-1.2.1- VEKOP-16- 2016-00364

A projekt tartalmának bemutatása:

A vonatkozó Korm. rendeletben meghatározott határidőn belül, megvalósult a csatlakozás az önkormányzati ASP központhoz. Ennek kapcsán lehetőség nyílt eszközök – új munkaállomások, valamint egyéb, a munkavégzéshez szükséges informatikai eszközök- beszerzésére. A projekt támogatta az önkormányzat működésfejlesztési és szabályozási kereteinek kialakítását, az elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítását, az önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítását, migrációját, ezek tesztelési és élesítési feladatait, valamint az oktatásokon történő részvétel költségeinek megtérítését. Határidőre beüzemelésre kerültek az ASP Korm. rendeletben előírt technikai feltételeinek megfelelő, működő hardver eszközök és hálózati infrastruktúra elemek. Megvalósultak az új működésnek megfelelően átalakított hivatali folyamatok, módosított szabályzatok, a megfelelően tisztított szakrendszeri adatbázisok, valamint a csatlakozási feltételeknek megfelelően lebonyolított adatmigráció. A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.